სამრეწველო საჭყლეტ-კლერტსაცლელი, 4-12 ტონა ყურძენი საათში