კონტაქტები

Საკონტაქტო ინფორმაცია:

საქართველო

ქ. თელავი, ალაზნის გამზირი 75 
ტელ.: +995 591 100 222
ტელ.  +995 599 51 56 52
ტელ.  +995 511 331 000
ელ.ფოსტა: info.georgia@enogrup.com 
კასტა მეღვინეები საქართველო

უკრაინა

უკრაინა ოდესა 65496
დასახლება მიზიკევიჩი, ქ.მშენებლობა, 35 

ტელ.ბრბო. 050 3921192

ტელ.+38 048 797 22 72 
ტელ.+38 048 797 22 73
ფაქსი +38 048 71 71 268
ელ.ფოსტა: vino-doma@te.net.uacasta.vinodelov.office@gmail.com 

მოლდოვა

მოლდოვა იალოვენი

კოჩიტენი 6826

ტელ. +373 22 840024
ბრბო. + 373 69 773131
ელ.ფოსტა: agrovingrup@mail.ru

карта.JPG